Forebygging

Håndtering

Elev

Foresatte

Ansatte på skolen

Skoleleder

Skoleeier

Fylkes
mann

Klikk i modellen for å lære mer

Mål for Venneslaskolen:
 

"Alle barn og unge opplever et godt og inkluderende læringsmiljø som fremmer deres trygghet, helse, trivsel og læring."
 

Rammeverket for Inkluderende læringsmiljø

Handlingsplanen for et

godt og trygt skolemiljø

Trykk for å laste ned:

Opplæringsloven

§ 9A handler om elevene sitt skolemiljø

 

I § 9A-2 står det at:

…”alle elevar har rett til eit trygt og godt skolemiljø som fremjar helse, trivsel og læring
.” 

Les mer..

Postboks 25

Venneslamoen 1

4701 Vennesla

Tel: 38 13 72 00

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon