Mobbing (direkte)

 

«Med mobbing eller plaging forstår vi psykiske og/eller fysisk vold retter mot offer, utført av enkeltpersoner eller grupper. Mobbing forutsetter ujevnt styrkeforhold mellom offer og plager(e), og episodene gjentas over tid.»


(Roland og  Sørensen Vaaland, 2003)

«Mobbing av barn i barnehagen er handlinger fra voksne og/eller andre barn som krenker barnets opplevelse av å høre til og være en betydningsfull person for fellesskapet.»

 

(Lund, 2016)

Postboks 25

Venneslamoen 1

4701 Vennesla

Tel: 38 13 72 00

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon